Nario registracija
1. Laikytis Asociacijos įstatų; 2. Vykdyti Visuotinio narių susirinkimo, valdymo organų nutarimus; 3. Dalyvauti Visuotiniuose narių susirinkimuose; 4. Mokėti nustatytą stojamąjį nario įnašą; 5. Aktyviai dalyvauti Asociacijos veikloje, visapusiškai skatinti Asociacijos plėtrą; 6. Pranešti apie savo kontaktinių duomenų pasikeitimą.
1. Dalyvauti ir balsuoti asociacijos visuotiniame narių susirinkime; 2. Būti išrinktam į Asociacijos valdymo organus; 3. Tarybos nustatyta tvarka susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą informaciją apie jos veiklą; 4. Asociacijai įgaliojus, atstovauti jai valstybės, visuomeninėse ir / ar tarptautinėse institucijose.
Esu informuotas (-a), kad asociacijos "Japoniškas sodas Alytuje" stojamasis nario įnašas yra 100 Eur, ir sprendimas dėl mano narystės bus priimtas per 10 kalendorinių dienų nuo stojamojo nario įnašo sumokėjimo.
https://www.japangardenalytus.lt/privatumo-politika/

SURINKTA LĖŠŲ

15100

NARIAI

150