Japoniško sodo Steigejai

Pasirašyta asociacijos steigimo sutartis

Pasirašyta asociacijos „Japoniškas sodas Alytuje” steigimo sutartis.

Steigėjais tapo (iš kairės į dešinę): Evelina Nedzinskaitė, Modesta Tarasauskienė, Virginijus Jarušas, Renata Romanovienė, Kęstutis Ptakauskas, Gintarė Gumauskaitė, Vytautas Birmontas (nuotraukoje nėra).