Dažniausiai užduodami klausimai

SODO KŪRIMAS

Kokioje vietoje bus kuriamas sodas?

Pirminiai planai įkurti sodą šalia Dailidės ežerėlio, adresu Baranausko g. 25, Alytuje, sustabdyti dėl šio sklypo aukštos kainos ir lėšų trūkumo jo įsigijimui.

Dėl sodo vietos šiuo metu vyksta diskusijos, svarstoma keletas vietų Alytuje, sprendimą planuojama pranešti 2022 metų I ketvirtyje.

Esame atviri pasiūlymams ir paramai.

 

Nuo ko prasidės japoniško sodo kūrimas?

Sodo kūrimas visų pirma prasidėjo nuo asociacijos „Japoniškas sodas Alytuje” įsteigimo. Visi norintys ir matantys poreikį Alytuje turėti japonišką soda, kaip dar vieną kultūros erdvę renginiams ir edukacijai, gali prisidėti tapdami asociacijos nariais. Pirmasis japoniško sodo įrengimo etapas – sklypo įsigijimas jį perkant, nuomojant.

 

Kokie veiksmai bus atliekami, įsigijus sklypą?

Įsigijus sklypą, bus vykdomi sutarčių su rėmėjais pasirašymo (paraiškos rėmimo fondui teikimo, statinių projektavimo ir statybos darbai pagal parengtą sodo vizualizaciją.

 

Iš kokių lėšų bus atliekami projektavimo ir statybos darbai?

Asociacijos steigėjai yra numatę tris lėšų šaltinius: vienkartiniai asociacijos narių įnašai, fizinių bei juridinių asmenų parama bei fondų, investuojančių į kultūrinius projektus, skiriamos lėšos. Projektavimo ir statybos darbai, planuojama, bus atliekami iš paramos bei fondų skirtų lėšų.

KAIP PRISIDĖTI

 • tapkite asociacijos “Japoniškas sodas Alytuje” nariu;
 • savanoriaukite bendruomenės sodo talkose;
 • siūlykite potencialius rėmėjus iš verslo bendruomenės;
 • palaikykite sodo vystymą ir skleiskite gerąją žinią apie sodo įkūrimą!

KAS GALI TAPTI ASOCIACIJOS NARIU?

Kas gali tapti asociacijos nariu?

Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys, pateikę prašymą Vadovui įstoti į Asociaciją, įsipareigoję laikytis įstatų reikalavimų ir Visuotinio narių susirinkimo nustatyta tvarka sumokėję nustatyto dydžio (100 eur) stojamąjį nario įnašą;

Vadovas, per 5 darbo dienas nuo stojamojo nario įnašo sumokėjimo, privalo prašymą įstoti į Asociaciją pateikti svarstyti Tarybai. Taryba privalo išspręsti narystės klausimus artimiausiame posėdyje. Bet kokiu atveju sprendimas dėl narystės turi būti priimtas ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų. Jei priimamas sprendimas nepriimti asmens į Asociaciją, stojamasis nario įnašas yra grąžinamas per 10 kalendorinių dienų.

Asociacijos nariu tampama, kai narystės paraišką patenkina Asociacijos Taryba.

Plačiau skaitykite asociacijos įstatuose

KOKIOS ASOCIACIJOS NARIO TEISĖS?

 • dalyvauti ir balsuoti asociacijos visuotiniame narių susirinkime;
 • būti išrinktam į Asociacijos valdymo organus;
 • Tarybos nustatyta tvarka susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą informaciją apie jos veiklą;
 • asociacijai įgaliojus, atstovauti jai valstybės, visuomeninėse ir / ar tarptautinėse institucijose.

Plačiau skaitykite asociacijos įstatuose

KOKIOS ASOCIACIJOS NARIO PAREIGOS?

 • laikytis Asociacijos įstatų;
 • vykdyti Visuotinio narių susirinkimo, valdymo organų nutarimus;
 • dalyvauti Visuotiniuose narių susirinkimuose;
 • mokėti nustatytą stojamąjį nario įnašą (vienkartinį);
 • aktyviai dalyvauti Asociacijos veikloje, visapusiškai skatinti Asociacijos plėtrą;
 • pranešti apie savo kontaktinių duomenų pasikeitimą.

Plačiau skaitykite asociacijos įstatuose

KĄ DARYTI, JEIGU DĖL ĮVAIRIŲ PRIEŽASČIŲ NEGALIU DALYVAUTI ASOCIACIJOS NARIŲ SUSIRINKIMUOSE NEI AKIVAIZDŽIAI, NEI NUOTOLINIU BŪDU?

 • Visuotinio narių susirinkimo sprendimai bus vieši. Nedalyvavimas susirinkimuose asociacijos narystės nepanaikina.

Plačiau skaitykite asociacijos įstatuose

KOKIAS GALIMYBES TURĖSIU JAU VEIKIANČIAME SODE KAIP ASOCIACIJOS NARYS?

Asociacijos nariai turės galimybę:

 • nemokamai dalyvauti specialiai jiems skirtuose edukaciniuose užsiėmimuose ar seminaruose;
 • siūlyti veiklą, kuri būtų įdomi bendruomenei (pvz jogos ar aikido treniruotės, kelionių įspūdžių vakarėliai)
 • savanoriauti renginiuose,
 • panaudoti savo gebėjimus ir ryšius plėtojant sodo veiklą

JEI SAVO NORU PASITRAUKSIU IŠ ASOCIACIJOS, AR SUMOKĖTAS ĮNAŠAS BUS GRĄŽINTAS?

Pagal Asociacijų įstatymą, stojamasis asociacijos nario įnašas yra negrąžinamas.

KAS BUS SU MANO 100 EUR ĮNAŠU, JEI REIKALINGA SUMA SKLYPO IR PROJEKTO ĮSIGIJIMUI SURINKTA NEBUS IR ASOCIACIJA BUS LIKVIDUOJAMA?

Remiantis Asociacijų įstatymu, likviduojant asociaciją įnašai grąžinami po to, kai atsiskaitoma su kreditoriais, jei tokių yra. Asociacija jokių kreditų neturi ir neturės tol kol neiįsigis sklypo su projektu.

Kadangi likvidavimo proceso metu yra patiriamos administracinės išlaidos (pavyzdžiui, notaro, Registrų centro mokesčiai) jas padengus bus apskaičiuota grąžinamo įnašo tiksli suma.

KOKIA VEIKLA VYKS SODE?

Asociacijos nariams ir plačiajai visuomenei:

 • savanorystės klubas „Japoniško sodo Alytuje draugai“
 • edukacinės dirbtuvės (japonų kalba, kaligrafija, furoshiki, kimekomi, kimono, ikebanos menas, arbatos gėrimo ceremonijos)
 • bonsai medelių formavimo ir japoniškų sodų kūrimo mokymai
 • japoniškos ir kitų Rytų šalių literatūros biblioteka lankytojų centre
 • ekskursijos po sodą
 • ryto rasos maudynės sode su japoniškos arbatos degustacija
 • gėrėjimosi sodu sezoninis grafikas

ALYTAUS MIESTO GYVENTOJŲ IR VERSLO BENDRUOMENĖS, SAVIVALDOS INICIATYVŲ IR POREIKIAMS:

 • konferencijos, parodos, plenerai, renginiai, seminarai

TURITE DAUGIAU KLAUSIMŲ?

 • info@japangardenalytus.lt